user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Program Stora Infradagen torsdag

Foto: Mats Jarmer

Stora Infradagen 2024 spände över två dagar: 25–26 januari på Stockholm Waterfront. Torsdagen riktade sig till ME-medlemmar och innehöll fyra pass med högaktuella ämnen och deltagare.

Programpunkter – det här togs upp under torsdagen

Skor elever_foto Per Kristiansen_890x380.jpg

Sättet att kvalificera sig som maskinförare har traditionellt och i linje med övriga yrken inom byggbranschen varit att börja som lärling, genomgå en kvalificeringstid och därefter få ett yrkesbevis. Men är detta verkligen det bästa för entreprenadbranschen?

 • Är systemet med yrkesbevis lämpligt på framtidens arbetsmarknad, där kompetensbristen är stor?
 • Kan ett system med körkort för arbetsmaskiner skapa bättre förutsättningar?
 • Generation Z efterfrågar individuell bedömning snarare än samma behandling oavsett individens kunskap och kompetens. Kommer dagens system med lärlingsgång och yrkesbevis skapa en tillräckligt attraktiv bransch för att unga ska välja den?

Deltagare

 • Claes Arenander, förhandlingschef, chefsjurist och vice vd på Maskinentreprenörerna.
 • Görgen Zilén, ombudsman på fackförbundet Byggnads.
 • Magnus Ekeljung, ombudsman på fackförbundet Seko.

Samtalet modereras av Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna. Anders är vd sedan 2020 men har varit länge på ME. Tidigare var han vice vd för ME och vd för ME Inköp.

prio-omraden-brott-Krossad-ruta_Pixabay-890x380-1023.jpgBrottslighet mot företag i entreprenadbranschen ökar kraftigt och förtroendet för polisen sjunker. Det visar Maskinentreprenörernas regelbundna stöldrapporter. Många är utsatta, men få anmäler till polisen, då man upplever det som meningslöst.

 • Hur kan man förebygga och minska risken att företagare utsätts för brott som stölder, förskingringar, ojämlika konkurrensvillkor till följd av arbetslivskriminalitet och riggade upphandlingar?
 • Vilka åtgärder krävs för att stoppa brottsligheten? Vad kan Polismyndighet, försäkringsbolag, entreprenörer, och andra aktörer göra?
 • Hur kan näringslivet bidra i arbetet med att förebygga brottsligheten?

Deltagare

Samtalet modereras av Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna. Anders är vd sedan 2020 men har varit länge på ME. Tidigare var han vice vd för ME och vd för ME Inköp.

Läs mer

Maskinentreprenörernas stöldrapport 2023

Prioriterat område för ME: Företagens utsatthet för brott

Brott mot företag – Svenskt Näringsliv

El_Pixabay_890x380.jpgGruvindustrin håller på att bygga helelektrifierade arbetsplatser. De har länge kört med kabel, men implementerar nu batteridrift fullt ut, till exempel i Malmberget.

På Slakthusområdet i Stockholm genomförs en stor markentreprenad som ska grundlägga för ett nytt område med blandad bebyggelse.

I Bergsbyns företagspark utanför Skellefteå har man utvärderat hur olika metoder för energiförsörjning och energilager kan underlätta elektrifieringen av maskiner och fordon.

Detta är tre exempel på hur elektrifierade arbetsplatser ser ut idag.

 • Vilka är utmaningarna, vinsterna och svårigheterna?
 • Hur påverkas arbetsmiljön runt elektrifierade maskiner?
 • Går erfarenheterna att skala upp, eller är det ännu bara isolerade exempel där stora aktörer är villiga och har möjlighet att ta kostnaderna?

Deltagare

 • Stefan Hörnfeldt, projektledare för Bergsbyns företagspark, Cornerfield Consulting AB. Stefan har jobbat inom entreprenadbranschen i hela sitt liv och kommer senast från NCC. Han började arbeta med elektrifiering redan 2016 och då med elvägar och senare även elektrifierade anläggningsmaskiner.
 • Fredrik Askling, Produktchef Elektromobility på Swecon (återförsäljare av Volvo Construction Equipment). Fredrik arbetar för att driva elektrifieringen i branschen genom att finna lösningar för kunderna.
 • Edvin Nordell, Sustainability Consultant på Sweco (som tagit fram ME:s elektrifieringsrapport om kostnader för en elektrifierad arbetsplats). Edvin är civilingenjör i industriell ekonomi, specialiserad på hållbarhetsfrågor. Tidigare var han verksamhetsledare för nätverket KNEG (Klimatneutrala godstransporter på väg) som samlade några av Sveriges största aktörer inom transportsektorn och arbetade för att minska utsläppen från godstransportsektorn.

Samtalet modereras av Anders Robertsson, vd på Maskinentreprenörerna. Anders är vd sedan 2020 men har varit länge på ME. Tidigare var han vice vd för ME och vd för ME Inköp.

Läs mer

ME:s elektrifieringsrapport

Elektrifiering i anläggningsprojekt – Skellefteå kommun

AI_iStock_890x380jpg.jpg

AI kommer med all säkerhet att påverka branschen, företagen, företagaren, maskintillverkarna och ME. Frågan är bara hur.

 • Vilka förändringar kommer entreprenadbranschen att behöva rusta sig för?
 • Vilka nya yrkesroller ser vi utvecklas?
 • Hur tar vi vara på AI för att främja branschutvecklingen, företagen och företagarna?
 • Kan AI innebära konkurrensfördelar för de medlemmar som omfamnar möjligheterna som tekniken innebär?

Deltagare

 • Fredrik Lagergren, ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), vd på Samarbetande konsulter (SAM). Fredrik har tidigare varit vd för KTH Executive School vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
 • Heléne Olsson, Director Global Industry Innovation på konsult- och analysföretaget Kairos Future
 • Robert Ylitalo, transformationsledare på gruvbolaget LKAB. Robert har jobbat inom industri och techindustri i olika ledarroller nationellt och internationellt under 30 år. På LKAB är Robert en del i transformationsteamet som stödjer LKAB:s industriella omställning.

Samtalet modereras av Cecilia Nebel. Cecilia är journalist, professionell moderator och samtalsledare och väl förtrogen med anläggningsbranschen. Cecilia modererade även Stora Infradagen 2023.

Läs mer

AI-forskaren Max Tegmark – Wikipedia

Max Tegmarks sommarprat 2023 – Sveriges Radio

Sandvik gör lastmaskinerna självkörande – artikel i tidningen Maskinentreprenören