user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Svag högsäsong för maskinentreprenörer

Vår, sommar och höst är vanligen högsäsong för entreprenadbranschen, men i år rör det sig om en svag sådan. Maskinentreprenörernas konjunkturrapport Sommar-MEKO redovisar i år det lägsta uppmätta värdet för maj sedan mätningarna startade 2015.

MEKO-värdet på 104 ligger strax över gränsen 100 för ett positivt stämningsläge. Bakom den svaga majsiffran döljer sig dock en rejäl återhämtning för förtroendet för entreprenadmarknadens utveckling sedan den mycket låga nivån i november 2023. Bedömningen av läget om sex månader tyder på en fortsatt försiktig återhämtning, trots att branschen då traditionellt befinner sig i lågsäsong.

– Svenskt sommarväder brukar vara svårt att spå, men för entreprenadbranschen brukar det alltid vara högtryck. Vi ser i Sommar-MEKO att konfidensvärdet ligger på en historiskt låg nivå för säsongen. Trots den svåra situationen syns positiva tecken på en återhämtning på sikt, säger Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

Signalerna i MEKO ligger i linje med rapporter om tillståndet i svensk ekonomi i stort. Lågkonjunkturen beräknas även där ha nått botten och en återhämtning kan börja ta form under andra halvåret i år. Nära 45 procent av de intervjuade företagen uppger att höga räntekostnader är det största problemet just nu. Därmed fortsätter denna faktor att utgöra det främsta hotet på marknaden.

Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO kommer ut två gånger om året, i juni och december. MEKO står för Maskinentreprenörernas konfidensindikator, och speglar stämningen för medlemsföretagen just nu, och vad de tror om framtiden.

Läs en sammanfattning av Sommar-MEKO, och ladda ner hela rapporten.

Publicerad den 11 juni 2024