user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Medarbetare

På ME är vi närmare 50 medarbetare, utspridda över hela landet. Var och en bidrar med kunskap och expertis för att stötta dig som medlem i din vardag.

Företagsrådgivning - Arbetsrätt

Rådgivning och förhandling i arbetsrättsliga frågor.

Företagsrådgivning - Bransch

Rådgivning i teknik- och miljöfrågor, index, ledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kommunikation och marknad

Ekonomi och verksamhetsstöd