user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Safe Construction Training – onlineutbildning

Arbetsmiljö

Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor. Safe Construction Training är hela branschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Från och med den 1 juli 2021 är utbildningen obligatorisk för den som ska utföra arbete på en byggarbetsplats.

Beskrivning

Kursen fungerar utmärkt som säker­hetsintroduktion i företag och organisationer av alla storlekar, finns på tio olika språk och vänder sig till alla som är verksamma i branschen. Onlineutbildningen är gratis och öppen för alla. 

Safe Construction Training kräver registrering och inloggning via ett personligt konto. Utbildningen är anpassad för dator/platta/mobil. Använder du dator rekommenderar vi dig att använda webbläsaren Google Chrome.

Obligatorisk för den som ska utföra jobb på en byggarbetsplats

Byggföretagen prioriterar säkerhet och jobbar för att det ska bli ännu bättre arbetsmiljö i branschen. En högre kunskapsnivå, bättre attityder och beteende leder till förstärkt säkerhetskultur och att färre skadas på jobbet.

Från och med den 1 juli 2021 är ett godkänt resultat från utbildningen ett krav för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemmar är arbetsgivare eller ansvarar för samordning av arbetsmiljön. Den som omfattas av kravet på att bära ID06, måste också ha ett godkänt testresultat. Läs mer

Vanliga frågor och svar om utbildningen

Finns på respektive sida här nedan.

Utbildningen finns på tio olika språk:

Välj vilket språk du vill gå:

 

Safe Construction Training är gemensam för hela branschen

Företrädare för företagen i byggbranschen är överens om att säkerhet och arbetsmiljö ska prioriteras och att arbetet med att höja den generella säkerhetsnivån ska fortsätta. Safe Construction Training har en bred förankring i branschen och har arbetats fram av Byggföretagen i samråd med både små och stora bygg- och anläggningsföretag.

Att den är gemensam har flera fördelar;

  • En branschstandard med gemensam syn på säkerhetsfrågor.
  • En gemensam lägsta acceptabla kunskapsnivå för att vara verksam på svenska byggarbetsplatser.
  • Ökad kostnadseffektivitet eftersom introduktions­utbildningen gäller hos alla.
  • Tydligare och enklare hantering för kunder och alla som är verksamma i entreprenörskedjan.
  • Ökad tydlighet och förenkling för leverantörer och branschens mindre aktörer.

Utbildningen kan förstås kompletteras med företags- eller objektspecifika säkerhetsintroduktioner eller företagsinterna fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet.

Registrering i ID06 Kompetensdatabas

Ett godkänt testresultat är giltigt i fem år och registreras kostnadsfritt i ID06 Kompetensdatabas.

I samarbete med BUC

Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig.

Pris

Medlemspris: gratis

Pris för ej medlem: gratis

Anmäl dig här