user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

EBR-ESA E2 Icke elektriskt arbete

Information
Plats
Bålsta
Datum & tid
Från:
2024-11-21 08:00
Till:
2024-11-21 16:00
Pris
Medlem:
3 600 kr ex moms
Ej medlem:
4 300 kr ex moms

Beskrivning

Arbetar du med bygg- och anläggningsarbeten där det finns risk för elektrisk fara? Kursen ger dig den grundläggande kunskap om elsäkerhet som krävs vid arbete invid elektriska anläggningar för personal som inte är elfackkunnig.

Utbildningens mål

Förståelse för risker med elektricitet och kunskap om hur man förebygger dessa. Förståelse för hur arbetet med elsäkerhet är organiserat och hur det ska bedrivas i praktiken.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla yrkeskategorier som ska arbeta där det finns risk för elektrisk fara, exempelvis maskinförare, byggare/anläggare, arbetsledare, platschefer med flera.

Utbildningens innehåll

  • Elfaran
  • Olycksfall
  • Arbete nära kablar
  • Riskhantering
  • Kommunikation
  • Skötselåtgärder
  • Organisation

Kursen avslutas med ett skriftligt prov.

Förkunskaper

Deltagare bör behärska svenska i tal och skrift för att klara det skriftliga provet. Inga övriga förkunskaper behövs.

Övrigt

I priset ingår digital kursdokumentation EBR-ESA E2 Icke elektriskt arbete, kursintyg/certifikat samt registrering på Energiföretagens kompetensdatabas samt lunch och fika. Utbildningsintygets giltighet är 3 år.

OBS! I priset ingår även registrering på ID06 kompetensdatabas om så önskas.

I samband med att du anmäler dig till utbildningen kommer dina personuppgifter att lagras i en databas. Dina uppgifter kommer hanteras av ME-skolan AB och Energiföretagen Sverige (Swedenergy AB) i syfte att administrera och kvalitetssäkra din utbildning. Utbildningen är en del av Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB satsning Wattityd. Energiföretagen kommer därför i ett senare skede att hämta in godkännande från dig som går utbildningen för att du ska:

1. Få ett certifikat som visar att du blivit godkänd
2. Bli sökbar som certifierad på wattityd.energiforetagen.se

Förändringar för våra kurser i Elsäkerhet from 16 oktober 2023

EBR:s nya kravdokument påverkar våra utbildningar enligt följande:

ESA Instruerad Person byter namn till ESA-ESA E2
icke elektriskt arbete. 

Kursen uppdateras vart tredje år och repetitionen ges from 16 oktober 2023 som lärarledd distanskurs. Giltigt intyg av genomförd grundkurs kontrolleras vid anmälan. Föredrar du klassrumsundervisning kan du naturligtvis delta på våra fysiska grundkurser som har samma innehåll.

Boka