user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

EBR Luftledningsbyggnation för maskinförare

Elsäkerhet

Beskrivning

Arbetar du med maskinellt byggande och underhåll av luftledningar? Genom utbildningen EBR Luftledningsbyggnation för maskinförare

 uppfyller du de krav som beställare och elsäkerhetslagen ställer på de personer som medverkar i arbetet.

Utbildningens mål

Kunskaper för att kunna arbeta säkert och med rätt metoder utifrån kraven i EBR. Praktiska färdigheter i stolpresning och körning i personkorg.

Målgrupp

Entreprenörer, maskinförare och arbetsledare som medverkar vid maskinellt byggande och underhåll av luftledningar.

Utbildningens innehåll

Teoretiska moment:

  • Maskinsäkerhet och regler för personlyft
  • EBR-konstruktioner och luftledningsmontage
  • Byggteknik - lindragning
  • Underhåll - förstärkning av rötskadade stolpar
  • Skriftligt prov

Praktiska moment:

  • Säkerhetskontroller och daglig tillsyn
  • Utförande av personlig skyddsutrustning
  • Riskbedömning och åtgärder
  • Resning och rasering av stolpar
  • Manövrering av personkorg

Förkunskaper

Yrkesbevis för grävmaskin/grävlastare. Grundläggande kunskaper om elsäkerhet, ESA samt utbildningsbevis EBR kabelförläggning. Deltagare bör behärska svenska i tal och skrift för att klara det skriftliga provet.

Övrigt

Delar av de teoretiska momenten kan komma att ske via distans (lärarledd).

Deltagare ska medta skyddsskor och skyddshjälm samt oömma kläder för de praktiska momenten. Utbildningen genomförs under förutsättning om minst 6 deltagare.

I priset ingår kursdokumentation, lunch/fika, utbildningsintyg, registrering och certifikat EBR Maskinförarintyg (utfärdas av Energiföretagen och skickas ut via ME-skolan)

Utbildningslängd

1 dag

Pris

Medlemspris
6 200 kr ex moms
Icke-medlemmar
7 500 kr ex moms

Kurstillfällen

Just nu finns det inga kommande kurstillfällen för denna kurs.