user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Diplomutbildning små avlopp

Byggproduktion

Beskrivning

Vill du som anläggare, maskinförare och maskinentreprenör ha dokumenterade kunskaper för att anlägga små avlopp? Diplomutbildning små avlopp genomförs i samverkan med VA-guiden och ger dig kunskaper som leder till diplomerad entreprenör.

Utbildningens mål

 • Grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper för att uppfylla de kvalitetskrav som myndigheter och beställare kräver för anläggande av små avlopp.
 • Kunskap och förståelse om förutsättningar vid val av olika tekniklösningar.
 • Kunskap och regler och krav vid entreprenadarbete mot konsument.

Målgrupp

Entreprenörer, konsulter, miljöinspektörer, leverantörer och andra som arbetar med små enskilda avlopp.

Utbildningens innehåll

 • Avloppets funktioner
 • Teknik för små avlopp
 • Aktörer, roller, lagar och krav
 • Tillståndsansökan och kommunens hantering
 • Platsens förutsättningar - förundersökning
 • Grundvatten, provgrop och skyddsavstånd
 • Val av olika tekniklösningar
 • Praktiskt utförande, kontrollplan och kvalitet
 • Produkter och materialtyper
 • Marknad, avtal och konsumenttjänstlagen

Under utbildningen varvas föreläsningar med diskussioner och fallstudier. Efter godkänt kunskapsprov utfärdas utbildningsdiplom och deltagaren registreras som diplomerad entreprenör hos VA-guiden. 

Förkunskaper

Önskvärt med viss erfarenhet av markarbeten och rörläggning i mark. Deltagare bör behärska svenska för att klara det skriftliga provet.

Övrigt

Distanskurs - deltagare ska ha tillgång till egen dator med stabil internetuppkoppling. Länk till utbildningen och kursmaterial skickas en vecka innan kursstart.

I priset ingår kursdokumentation, diplom/utbildningsintyg och registrering hos VA-guiden.

Utbildningslängd

2 dagar

Pris

Medlemspris
4 900 kr ex moms
Icke-medlemmar
6 900 kr ex moms

Kurstillfällen