user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbete på väg, steg 2.2 - Utmärkningsansvarig

Arbetsmiljö

Beskrivning

APV steg 2.2 finns även som distansutbildning. Länk till anmälan samt rabattkod finns längre ner på sidan.

Deltagaren ska kunna tillämpa gällande författningskrav, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar, trafikdirigering samt montering, funktion och begränsningar av energiupptagande skydd. Deltagaren får lära sig att leda och instruera personal med Steg 1-kompetens.

Utbildningens mål

 • Kunskaper för alla typer av arbeten utmed Trafikverkets vägar (APV 1.1)
 • Kunskaper för att få framföra väghållningsfordon inom ett vägarbete (APV 1.2)
 • Kunskaper för att få utföra vägarbete som till exempel anläggningsarbete, medhjälpare vid montage av vägräcken, vaktarbete och beläggningsarbete (APV 1.3)

Målgrupp

APV steg 2 vänder sig till den som ska arbeta som utmärkningsansvarig för fasta eller intermittenta arbeten samt kunna leda och instruera personal med Steg 1-kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller personer som utför trafikdirigering. Utbildningen vänder sig även till andra yrkesgrupper som bör ha denna kompetens, såsom platschefer, personal med BAS-U ansvar, arbetsledare, trafikingenjörer m.fl. Utbildningen motsvarar utbildningen Arbete på väg Nivå 3 A som vissa kommunala väghållare fortfarande kravställer.

Utbildningens innehåll

Utbildningen följer Trafikverkets regelverk och är även certifieringsförberedande för de som arbetar i projekt upphandlade av Trafikverket. Syftet är att deltagaren efter kursen ska ha fördjupad förståelse kring hur ett säkert vägarbetsområde ska utformas utifrån ett arbetsmiljö- samt trafikantperspektiv.

 • Trafikverkets regler utifrån deras krav och rådsdokument, viten och deras system för handläggning av trafikanordningsplaner (Fifa)
 • Tillämpning av gällande författningskrav (tex TrF, VMF, AML, Väglagen)
 • Aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket som styr arbetsmiljöarbetet vid en vägarbetsplats
 • Kompetens i arbete med riskbedömning, arbetsmiljöplan samt arbetsberedning
 • Kunskap om riskbedömning, arbetsmiljöplan samt arbetsberedning
 • Tillämpning av en trafikanordningsplan (TA-plan), eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras
 • Genomförande av löpande tillsyn samt hur det bör dokumenteras
 • Förståelse för funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar
 • Fordonsutmärkning och särskilda krav på Trafikverkets arbetsplatser
 • Säkerställa att oskyddade trafikanter kan ges säker passage förbi arbetsplatsen
 • Leda personal med Steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering
 • Kurstest

Förkunskaper

Arbete på väg Steg 1 (1:1-1:3) eller Nivå 1+2 (benämning innan 2019). Eller att du för senast fem år genomfört Arbete på väg Nivå 3 A.

Gör så här för att komma igång:

 • Anmäl dig via länken och ange rabattkod ME2023.

Utbildningslängd

2 dagar

Denna kurs anordnas i samarbete med RentSafe Academy. För att du ska kunna ta del av medlemsrabatten, ange ME2023 i fältet för rabattkod när du anmäler dig. Priserna är angivna ex moms.

APV steg 2.2 finns även som distansutbildning.

Pris

Medlemspris: 5 092 kr

Pris för ej medlem: 5 990 kr

Anmäl dig här