user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Vad kräver anmälan, tillstånd eller marklov?

Vissa typer av arbeten kräver att en myndighet givit sitt tillstånd, eller att verksamhetsutövaren i förväg har anmält verksamheten till myndigheten. Vissa av dessa bestämmelser gäller endast inom vissa avgränsade områden, eller för enstaka föremål eller formationer.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här