user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Hantering av schaktmassor, berg- och grustäkter

Berg- och grustäkter är särskilda verksamheter som kräver tillstånd. Även upplag och hantering av schaktmassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktiga. Om ni hanterar farligt avfall ska det dessutom rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här