user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Föroreningar, utsläpp och miljöskador

Vid grävnings- och schaktningsarbeten kan du träffa på gamla föroreningar i marken. Det kan också inträffa olyckor med den egna maskinen som orsakar utsläpp som kan vara farliga för miljö och hälsa. Sätt snabbt in rätt åtgärder så minskar du skador på miljön! Vi går i igenom det viktigaste du behöver veta.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här