user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Kulturmiljölagen, fornlämningar och fornfynd

Särskilt skyddsvärda kulturmiljöer, fornlämningar och fornfynd skyddas av kulturmiljölagstiftningen. Lagstiftningen ställer krav på försiktighet vid schaktarbeten och andra markarbeten.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här