user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Farligt avfall – hantera och rapportera

Om du hanterar farligt avfall, det vill säga avfall som kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö ska du rapportera in det till Naturvårdsverket. Tänk på att även till exempel en uttjänt maskin eller lysrör kan räknas som farligt avfall. Reglerna gäller från 1 november 2020.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här