user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

Arbeta i områden med förhöjd brandrisk

När du som maskinentreprenör arbetar i områden där bränder kan uppstå, exempelvis i eller nära skog eller med kantklippning längs vägar ska du vara uppmärksam på de brandrisker det medför.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här