user comment tag cross image youtube-play hammer bullhorn word document pdf document mail sign-out

ÄTA-arbeten

ÄTA står för Ändring, Tillägg eller Avgår och gäller arbeten som ändras, läggs till eller avgår efter att du och beställaren ingått ett avtal. I AB 04 finns regler som gör klart att en entreprenör både är berättigad och skyldig att utföra ÄTA-arbeten.

Logga in för att ta del av hela innehållet

Vill du bli medlem du också?
Läs mer om fördelarna här